Välkommen till

Exact Recruitment


Vi arbetar proaktivt med sökning och urval av ledare, specialister och säljare. Vi använder

aktiva metoder kända som headhunting,

"direct search" och "active sourcing".


Vi arbetar i flera olika brancher

i Sverige, Danmark och Tyskland.


Vissa uppdrag löser vi diskret utan annonsering, men ofta kombinerar vi "direct search" och

"active sourcing" med annonsering.


I urvalsprocessen använder vi analys- och testverktyg samt kompetensvärdering. Det år validerade verktyg för urval och

utveckling av ledare.


Vår effektiva rekrytering har gett oss

många nöjda kunder och vi har en lång

referenslista med lyckade rekryteringar.


 Finns det behov av hjälp med genomförande

av delar av rekryteringsprocessen

som exempelvis intervjuer, analyser och tester

eller värdering av interna kandidater

gör vi gärna det.


Vår "second opinion" kan många gånger

vara mycket värdefull!

wwwExactRecruitment GespraechSebastianEsben2018_1A
wwwExactRecruitment GespraechAnjaIvy2018_1B
wwwExactRecruitment GespaechGrittund2018_1A
wwwExactRecruitment GespraechMartinund2018_1A
wwwExactRecruitment GespraechSteenund2018_1A

Copyright 2010 - 2021

Kontakt / Imprint/Impressum